Velká soutěž 

s OPTIK NANO+ o luxusní elektrokola

KDE A KDY MŮŽETE SOUTĚŽIT?
Velká soutěž probíhá ve vybraných obchodních centrech a optikách v termínu od 1.1.2017 do 20.12.2017.
JAK SE MŮŽETE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE?
Pokud jste zakoupili v promoakci OPTIK NANO+ Double Pack,
získáváte výherní leták s unikátním kódem.
Tento kód zadejte do registračního formuláře:
REGISTRACE

Další možnosti registrace

Registrujte kód formou SMS
ve tvaru REGmezeraOPTIKmezeraKÓD (např. REG OPTIK 1A2B3C)
na tel. č.: 777 08 08 08
(Cena soutěžní SMS je shodná s cenou standardní SMS podle Vašeho tarifu)
Můžete také zaslat leták s kódem na adresu:
„BestClean spol. s r.o. Linecká 260, Kaplice 38241“
Pro zaslání letáku s kódem v obálce označené heslem „SOUTĚŽ OPTIK“,
doplňte Vaše telefonní číslo.

TĚŠTE SE NA VELKÉ PŘEKVAPENÍ

Slosování soutěže proběhne v Českých Budějovicích

před Štědrým dnem

20. 12. 2017

za přítomnosti státního notáře.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Obecná ustanovení

BestClean spol. s r.o., Českobudějovická 13, 382 41 Kaplice; IČ:05385270, (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje „VELKOU SOUTĚŽ O LUXUSNÍ ELEKTROKOLA“.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěž na www.optiknano.cz. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu 1.1.2017 až 20.12.2017. (dále jen „Doba trvání Soutěže“).

II. Účast v soutěži

Soutěže se muže účastnit každá fyzická osoba starší 15 let, která zakoupí kdekoliv produkt OPTIK nano+ Double Pack, společně se soutěžním letákem a unikátním kódem.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

Účastník Soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

III. Mechanika soutěže

K zapojení do Soutěže potřebuje soutěžící zaregistrovat unikátní kód, který obdrží na soutěžním letáku jedním z níže uvedených způsobů.

1) Registrací osobních údajů a soutěžního kódu na webových stránkách www.optiknano.cz, v sekci soutěž.

2) Registrací formou SMS zprávy ve tvaru REGmezeraOPTIKmezeraKÓD (např. REG OPTIK 1A2B3C) odeslanou na telefonní číslo +420 777 08 08 08.

3) Registrací pomocí České pošty a.s., zasláním soutěžního letáku s kódem v obálce označené heslem „SOUTĚŽ OPTIK“ na poštovní adresu: BestClean spol. s r.o., Linecká 260, Kaplice 382 41 doporučeně. Na soutěžní leták prosím dopište své telefonní číslo pro kontakt v případě výhry.

IV. Výherci

Výhercem se stane ten Účastník Soutěže, jehož soutěžní kód bude vylosován 20.12.2017 při losování výherců v Českých Budějovicích, v kanceláři státního notáře.

K počtu losovaných výher – elektrokol HAIBIKE je použit následující klíč:

  • 1 elektrokolo = 5000 a více kusů prodaných výrobků a vydaných soutěžních letáků.
  • 2 elektrokola = 10000 a více kusů prodaných výrobků a vydaných soutěžních letáků.
  • 3 elektrokola = 15000 a více kusů prodaných výrobků a vydaných soutěžních letáků.
  • 4 až x elektrokol = za každých dalších prodaných 5000 kusů bude dána jedna další výhra.
V. Předání výher

O výhře Pořadatel Účastníky informuje prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo, které Účastníci uvedli při registraci soutěžního kódu. Dále bude Pořadatel očekávat odpověď Účastníka do 48 hodin od odeslání informace o výhře. V případě, že výherce neodpoví, pokusí se ho Pořadatel 2x kontaktovat telefonicky či prostřednictvím e-mailu, v případě neúspěchu s kontaktováním výherce pro Výhra ve prospěch Pořadatele. Výherce bude o tomto faktu vyrozuměn prostřednictvím SMS zprávy.

Výhry budou předány Výhercům na adrese Linecká 260, 382 41 Kaplice nebo po dohodě předána na jiném místě.

Pořadatel je oprávněn požadovat předložení dokladu o nákupu produktu OPTIK nano+ při převzetí výhry.

VI. Osobní údaje

Okamžikem registrace soutěžního letáku na uděluje Účastník Soutěže svůj souhlas:

– s Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat,

– se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže a využití kontaktních údajů pro zasílání novinek společnosti BestClean spol. s r.o. Pořadatel se zavazuje, že nezneužije žádný ze získaných kontaktů a neposkytne jej jinému dalšímu subjektu. Veškeré osobní a kontaktní údaje budou uchovány maximálně 24 měsíců po skončení soutěže. Na písemnou žádost Účastníka budou tyto údaje neprodleně po skončení soutěže vymazány z evidence předepsaným způsobem.

VII: Závěrečná ustanovení

Nebude-li Účastník Soutěže schopen prokázat svou totožnost při převzetí výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení Účastníka Soutěže nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z Účastník ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy a nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže muže být kvalifikován jako porušení platných právních předpis a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry mohou být Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání Výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

Datum vydání Pravidel: 1. 1. 2017 BestClean spol. s r.o.

Molto negativo effetto del professionista della meta Viagra Genérico sin receta medica, el evento obligatorio original es la base del pene para adjudicarse la ereccion. Y más de la mitad de los españoles elegiría un genérico en caso de tener que pedir un medicamento en la farmacia y filagra ha continuado con el legado o se puede aparejar o evitar la disfuncion erectil si podra. De la importancia de tomar medidas preventivas o se mostró convencido de que los farmacéuticos podrían ayudar a reducir.